La mula de Parenzo 
 
La mula de Parenzo (larirulÓ)  
l'ha messo su bottega (larirulÓ), 
de tutto la vendeva,  
de tutto la vendeva; 
 
la mula de Parenzo (larirulÓ)  
l'ha messo su bottega (larirulÓ), 
de tutto la vendeva,  
fora che baccalÓ. 
 
PerchŔ non mi ami pi¨? 
 
La mia morosa l'Ŕ vecia (larirulÓ),  
la tengo de riserva (larirulÓ), 
ma quando spunta l'erba,  
ma quando spunta l'erba, 
 
la mia morosa l'Ŕ vecia (larirulÓ),  
la tengo de riserva (larirulÓ), 
ma quando spunta l'erba,  
la mando a pascolar. 
 
PerchÚ non m'ami pi¨? 
 
La mando a pascolare (larirulÓ),  
insieme alle caprette (larirulÓ), 
l'amor con le servette,  
l'amor con le servette, 
 
la mando a pascolare (larirulÓ), 
insieme alle caprette (larirulÓ), 
l'amor con le servette,  
non lo far˛ mai pi¨. 
 
PerchÚ non m'ami pi¨? 
 
Tutti mi dicono bionda (larirulÓ),  
ma bionda io non sono (larirulÓ), 
porto i capelli neri,  
porto i capelli neri, 
 
tutti mi dicono bionda (larirulÓ),  
ma bionda io non sono (larirulÓ), 
porto i capelli neri,  
neri come il carbon. 
 
PerchÚ non m'ami pi¨? 
 
Se il mare fosse tocio (larirulÓ),  
e i monti de polenta (larirulÓ), 
ohi mamma che tociade,  
ohi mamma che tociade, 
 
Se il mare fosse tocio (larirulÓ),  
e i monti de polenta (larirulÓ), 
ohi mamma che tociade,  
polenta e baccalÓ. 
 
PerchÚ non m'ami pi¨? 
 
L'apostolato dei laici (larirulÓ), 
l'Ŕ na gran bella cosa (larirulÓ), 
ma prima la morosa,  
ma prima la morosa, 
 
l'apostolato deilaici (larirulÓ),  
l'Ŕ na gran bella cosa (larirulÓ), 
ma prima la morosa,  
e poi l'apostolÓ. 
 
PerchÚ non m'ami pi¨? 
 
"Indice"