BENIA CALASTORIA 
 
Tornŕ, son tornŕ, son tornŕ par sempre. 
Tornŕ, son tornŕ, son tornŕ par sempre, 
Tornŕ nella valle dove gera me popŕ. 
 
Vardč, ma vardč, ma vardč la valle. 
Vardč, ma vardč, ma vardč la valle, 
Vardč le montagne dove gera le contrŕ. 
 
Vardč, ma vardč, ma vardč la valle. 
Vardč, ma vardč, ma vardč la valle, 
Vardč le montagne dove gera le contrŕ. 
 
"Indice"